Aktien

Everysport Media Group har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2009 (tidigare som Traveas AB).
Aktien har förkortningen EVERY och ISIN-koden är SE0016127831.

Per avstämningsdagen 5 juni 2021 har Everysport Media Group 5 450 339 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Everysport Media Group