Aktien

Everysport Media Group har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2009 (tidigare som Traveas AB).
Aktien har förkortningen EVERY A och ISIN-koden är SE0002869719.

Per avstämningsdagen 31 december 2020 har Everysport Media Group 4 542 496 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Everysport Media Group