Aktien
Everysport Media Group har varit noterat på Spotlight Stock Market sedan juni 2009 (tidigare som Traveas AB).
Aktien har förkortningen EVERY A och ISIN-koden är SE0002869719.

Per avstämningsdagen 31 mars har Everysport Media Group 113 562 412 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Totalt antal aktier vid full framtida utspädning uppgår till 120 317 259 st.

Everysport Media Group