Valberedningen

Valberedningen består av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Everysport Media Group, Johan Ejermark, Michael Hansen samt Paul Fishbein i egenskap av representanter för de tre största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Everysport Media Group.

Everysport Media Group